Lille Fantastic, 2012

At first glance, what surprises about Ellen Kooi’s photographs is the purity that emanates from them, as they are iridescent with particular colours. Taking a closer look, one realises that the central – sometimes incongruous – elements of her compositions are the characters, whose framing places them in the world of theatre, which she frequented in her early career. Influenced by surrealism and cultivating a penchant for the absurd, Ellen Kooi generates poetry with her images, whether they be urban of rural, while the worlds she creates oscillate between dream and reality. For FANTASTIC, lille3000 had commissioned four unpublished pictures taken in the street of Lille.

Ce qui étonne au premier regard, c’est la pureté qui émane de ses clichés irises de couleurs particulières. En y regardant de plus près, on se rend compte que les elements centraux de ses compositions – parfois incongrues – sont les personnages, don’t la mise en scène relève de l’univers théâtral, milieu qu’elle a côtoyee à ses débuts. Influencée par le surrealisme et cultivant un penchant marqué pour l’absurde, Ellen Kooi fait naître la poésie de ses clichés, qu’ils soient urbains ou ruraux, alorsque les mondes qu’elle crée oscillent entre rêve et réalité. Pour FANTASTIC, lille3000 a commandé a l’artiste quatre clichés inédits pris dans les rues de Lille.


Gemeente Zaanstad, 2012

2012: Assignment for the town-hal of Gemeente Zaanstad:
49 images displayed on Led-illuminated lightboxes over 5 floors Uit Persbericht Zaanstad:
“De panoramische fotoserie die Ellen Kooi in opdracht van Gemeente Zaanstad maakte als onderdeel van het interieur van het nieuw stadhuis loopt als een rode draad door het gebouw. Zij geven, weliswaar de werkelijkheid weer maar dan nèt even anders dan hoe jij en ik die ervaren. De taferelen spelen zich af op de grens van echt, waarbij de magie nog even extra wordt aangezet door het licht achter de foto’s.”
"In Zaanstad is de horizon opvallend aanwezig. Langs de Zaan zijn het de industriepanden die scherp afsteken, aan de weilanden snijden de molens hun karakteristieke vormen uit de lucht. In Kooi’s fotoserie werken ze als ijkpunten en bieden ze de Zaankanter de mogelijkheid om zijn eigen positie te bepalen ten opzichte van het werk."

"Die typisch Zaanse horizon zelf schuift per verdieping een stukje op. Hoe hoger je gaat, hoe hoger de horizon. Helemaal boven tonen de foto’s amper lucht, helemaal beneden is er juist heel veel van te zien. Aan die horizon verhuizen kleine verhaallijntjes van de ene foto naar de andere. Een sliert rode ballonnen wordt op de ene verdieping opgelaten om op een andere in de modder te stranden, een paard wandelt mee terwijl je langs de foto’s loopt. Voor wie echt goed kijkt, openbaart zich een heel nieuw universum, een wereld die lijkt op de onze maar het net niet is."

Nederlandse Ambassade Brussel, 2010

2010: Assignment for the Dutch Embassy in Brussels
Fotografie voor Ambassade Brussel, 6e  en 7everdieping
Portretten van kinderen die als jonge wakers vanuit het landschap toezien op de besluitvorming die op deze verdieping plaatsvindt. Elk vanuit hun eigen temperament kijken ze opmerkzaam over de schouders van de beleidsmakers mee. Tenslotte zullen beslissingen die in deze ruimtes gemaakt worden hun wereld en toekomst beïnvloeden.
overzichtsfoto’s: Jannes Linders

De Key, 2008

Kunstopdracht voor restaurant woningbouwvereniging De Key, Amsterdam.

Het restaurant is een uitbouw met aan drie kanten ramen. Portretten van bewoners zijn op gedeeltelijk doorzichtig foliemateriaal op de ramen aangebracht. De medewerkers kijken nu samen me de bewoners naar eenzelfde uitzicht.

De lucht waar de bewoners naar kijken is ook de lucht waar de Key medewerker naar kijkt. Dit geeft een gelaagdheid in het beeld en is symbolisch voor het gemeenschappelijke van medewerker en bewoner. Per slot van rekening is ook de medewerker zelf bewoner. Een bijkomend voordeel: Bij zonneschijn op een transparant beeld ontstaan interessante schaduwen op de tafels in het restaurant.